Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49898

Sist oppdatert: 2011-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 78 L (2010-2011), Innst. 322 L (2010-2011), Lovvedtak 50 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-19 15:52:17.150j 19. mai 2011 Romertall I-IV Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)