Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49736

Sist oppdatert: 2011-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 74 S (2010-2011), Innst. 320 S (2010-2011)

Beskrivelse: Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-19 15:51:34.203j 19. mai 2011 Romertall I, II og III. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)