Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49697

Sist oppdatert: 2011-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2010-2011), Innst. 390 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-15 16:19:54.910j 15. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)