Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49667

Sist oppdatert: 2011-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:103 LS (2010-2011), jf. Innst. 289 L (2010-2011

Beskrivelse: S-delen.Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy. Endringer i ekomloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger