Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49666

Sist oppdatert: 2011-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:103 LS (2010-2011), Innst. 289 L (2010-2011)

Beskrivelse: Lov-delen. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy. Endringer i ekomloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-04 21:48:19.123n 4. apr 2011 Sak 3 Forslag nr. 1 - 4 fra Venstre Nei 3% (5/169) 97% (164/169) 0% (0/169)
2011-04-04 21:48:50.433j 4. apr 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)