Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49645

Sist oppdatert: 2011-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 9 (2010-2011), Innst. 295 S (2010-2011)

Beskrivelse: Fullskala CO¨2-håndtering

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-12 22:19:00.823n 12. apr 2011 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2011-04-12 22:19:17.097j 12. apr 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)