Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49644

Sist oppdatert: 2011-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 S (2010-2011), Innst. 265 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-26 18:41:48.580j 26. apr 2011 Sak nr. 3 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)