Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49597

Sist oppdatert: 2011-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 72 S (2010-2011), Innst. 262 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-04 21:49:04.957j 4. apr 2011 Sak nr. 4. Ja 100% (169/169) 0% (0/169) 0% (0/169)