Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49587

Sist oppdatert: 2011-05-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:102 L (2010-2011), Innst. 309 L (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av § 15-3 beløpsgrenser for oppgavetermin med lav omsetning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-19 15:53:25.053j 19. mai 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H, KrF og V Ja 54% (52/96) 46% (44/96) 43% (73/169)
2011-05-19 15:53:25.053n 19. mai 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H, KrF og V Nei 46% (44/96) 54% (52/96) 43% (73/169)