Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49576

Sist oppdatert: 2011-03-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 226 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser (registrering av av vararepresentanter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-10 20:05:14.427j 10. mar 2011 Innstillingens tilråding, romertallene I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)