Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49573

Sist oppdatert: 2011-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:101 S (2010-2011), Innst. 316 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen, Gunnar Gundersen og Ine M. Eriksen Søreide om årlig, offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-24 15:09:31.113n 24. mai 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 43% (45/104) 57% (59/104) 38% (65/169)
2011-05-24 15:10:00.987j 24. mai 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)