Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49536

Sist oppdatert: 2011-02-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 225 S (2010-2011)

Beskrivelse: Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-24 17:54:12.303j 24. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)