Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49521

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 S (2010-2011), Innst. 238 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:55:23.157j 11. apr 2011 Sak nr. 3 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)