Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49520

Sist oppdatert: 2011-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 68 S (2010-2011), Innst. 259 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-29 14:00:12.177j 29. mar 2011 Innnstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)