Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49480

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:96 S (2010-2011), Innst. 331 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 01:00:15.713j 17. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP og H Ja 60% (56/93) 40% (37/93) 45% (76/169)
2011-06-17 01:00:15.713n 17. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP og H Nei 40% (37/93) 60% (56/93) 45% (76/169)