Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49373

Sist oppdatert: 2011-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 18 (2010-2011), kap. 6, Innst. 405 S (2010-2011)

Beskrivelse: Læring og fellesskap.Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-15 16:20:25.960n 15. jun 2011 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
2011-06-15 16:20:53.923j 15. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)