Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49365

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 L (2010-2011), Innst. 388 L (2010-2011), Lovvedtak 57 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:33:02.093j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)