Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49363

Sist oppdatert: 2011-05-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 L (2010-2011), Innst. 325 L (2010-2011), Lovvedtak 51 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i aksjelova mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-26 13:53:40.800n 26. mai 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
2011-05-26 13:54:02.950j 26. mai 2011 Forslag til lov om endringar i aksjelova mv. Romertallene I til og med VI Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2011-05-26 13:54:15.397j 26. mai 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)