Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49360

Sist oppdatert: 2011-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 L (2010-2011), Innst. 424 L (2010-2011), Lovvedtak 63 (2010-2011)

Beskrivelse: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-14 22:37:18.197n 14. jun 2011 Forslag nr. 3 og 6 - 8 og forslag på side 31 første spalte i innstillingen på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:37:34.693n 14. jun 2011 Forslag nr. 17 - 19 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (27/98) 72% (71/98) 42% (71/169)
2011-06-14 22:38:06.713j 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Ja 54% (54/100) 46% (46/100) 41% (69/169)
2011-06-14 22:38:06.713n 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Nei 46% (46/100) 54% (54/100) 41% (69/169)
2011-06-14 22:38:32.573j 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra FrP, H og KrF Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:38:32.573n 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra FrP, H og KrF Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:39:02.860j 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 4 og 5 fra FrP, H og KrF Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:39:02.860n 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 4 og 5 fra FrP, H og KrF Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:39:29.707j 14. jun 2011 § 11-3 Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:39:55.217j 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 9 fra FrP, H og KrF Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:39:55.217n 14. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 9 fra FrP, H og KrF Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2011-06-14 22:40:21.057j 14. jun 2011 alt øvrig under stort A, innstillingen fra og med side 50 til og med side 83 Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
2011-06-14 22:40:30.527j 14. jun 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)