Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49355

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 S (2010-2011), Innst. 442 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:59:36.880j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)