Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49354

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 S (2010-2011), Innst. 441 S (2010-2011)

Beskrivelse: Investeringar i Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 01:00:43.947n 17. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 1% (1/94) 99% (93/94) 44% (75/169)
2011-06-17 01:01:03.023j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)