Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49351

Sist oppdatert: 2011-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2010-2011), Innst. 62 S (2011-2012)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1618 29. nov 2011 Innstillingens forslag til vedtak. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)