Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49348

Sist oppdatert: 2011-11-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2010-2011), Innst. 44 S (2011-2012)

Beskrivelse: Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1524 17. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)