Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49345

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 121 S (2010-2011), Innst. 408 S (2010-2011)

Beskrivelse: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:55:20.887j 17. jun 2011 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)