Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49344

Sist oppdatert: 2011-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 19 (2010-2011), Innst. 336 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-24 15:07:47.807j 24. mai 2011 Sak nr. 5 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)