Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49343

Sist oppdatert: 2011-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2010-2011), Innst. 46 S (2011-2012)

Beskrivelse: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1548 22. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)