Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49341

Sist oppdatert: 2011-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 24 (2010-2011), Innst. 413 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samarbeidet i NATO i 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-14 22:55:59.737j 14. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)