Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49339

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 12 (2010-2011), Innst. 396 S (2010-2011)

Beskrivelse: Bistand til nordmenn i utlandet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:30:00.213j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)