Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49337

Sist oppdatert: 2011-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2010-2011), Innst. 61 S (2011-2012)

Beskrivelse: Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1616 29. nov 2011 Innstillingens forslag til vedtak. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)