Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49336

Sist oppdatert: 2011-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2010-2011), Innst. 365 S (2010-2011)

Beskrivelse: Evaluering av skattereformen 2006

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-31 16:16:32.280n 31. mai 2011 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
2011-05-31 16:16:52.760j 31. mai 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)