Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49335

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2010-2011), Innst. 439 S (2010-2011)

Beskrivelse: Finansmarknadsmeldinga 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:47:07.113j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)