Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49333

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2010-2011), Innst. 434 S (2010-2011)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:44:36.463j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)