Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49326

Sist oppdatert: 2011-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 S (2010-2011), Innst. 420 S (2010-2011)

Beskrivelse: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 15:13:23.813n 17. jun 2011 Forslag nr. 55 - 78 på vegne av V. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
2011-06-17 15:13:40.063n 17. jun 2011 Forslag nr. 45 - 54 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
2011-06-17 15:13:55.057n 17. jun 2011 Forslag nr. 39 - 44 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:14:15.210n 17. jun 2011 Forslag nr. 32 - 38 på vegne av H. Nei 16% (16/103) 84% (87/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:14:29.120n 17. jun 2011 Forslag nr. 31 på vegne av H og V. Nei 17% (17/103) 83% (86/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:14:43.037n 17. jun 2011 Forslag nr. 30 på vegne av H og KrF. Nei 21% (22/103) 79% (81/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:14:58.200n 17. jun 2011 Forslag nr. 14 - 29 på vegne av FrP. Nei 25% (26/103) 75% (77/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:16:05.737n 17. jun 2011 Forslag nr. 11 - 13 på vegne av H, KrF og V. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:16:25.430n 17. jun 2011 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av FrP og KrF. Nei 30% (31/103) 70% (72/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:16:42.653n 17. jun 2011 Forslag nr. 8 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 31% (32/103) 69% (71/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:17:00.890n 17. jun 2011 Forslag nr. 1 - 7 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
2011-06-17 15:17:42.343j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen romertallene I - XVII Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)