Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49318

Sist oppdatert: 2011-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 S (2010-2011), Innst. 314 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-06 15:00:32.103j 6. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)