Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49313

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 S (2010-2011), Innst. 268 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:55:41.890j 11. apr 2011 Sak nr. 5 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)