Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49306

Sist oppdatert: 2011-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2010-2011), Innst. 403 S (2010-2011)

Beskrivelse: Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-10 12:37:48.987j 10. jun 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)