Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49305

Sist oppdatert: 2011-05-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 S (2010-2011), Innst. 302 S (2010-2011)

Beskrivelse: Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-02 17:21:27.513j 2. mai 2011 Sak nr. 1 Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)