Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49304

Sist oppdatert: 2011-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 101 L (2010-2011), Innst. 379 L (2010-2011), Lovvedtak 61 (2010-2011)

Beskrivelse: Lov om elsertifikater

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-09 16:53:17.727j 9. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 8 første ledd annet punktum og fjerde ledd, og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
2011-06-09 16:53:17.727n 9. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen § 8 første ledd annet punktum og fjerde ledd, og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
2011-06-09 16:53:42.100j 9. jun 2011 § 8 øvrige ledd og samtlige prargrafer under kapitlene 1 til og med 6. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
2011-06-09 16:53:50.833j 9. jun 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)