Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49300

Sist oppdatert: 2011-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2010-2011), Innst. 433 S (2010-2011)

Beskrivelse: Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-15 16:18:42.723n 15. jun 2011 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av KrF. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
2011-06-15 16:19:09.393n 15. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
2011-06-15 16:19:37.920j 15. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)