Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49297

Sist oppdatert: 2011-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 L (2010-2011), Innst. 260 L (2010-2011), Lovvedtak 45 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i klimakvoteloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-03-29 13:59:36.203j 29. mar 2011 Innstillingens tilråding, romertall I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
2011-03-29 13:59:43.723j 29. mar 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)