Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49272

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 S (2010-2011), Innst. 231 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 24. februar 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:35:46.633j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding: Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)