Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49270

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 S (2010-2011), Innst. 266 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania, begge av 17. desember 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:54:03.143j 11. apr 2011 Sak nr. 1 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)