Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49263

Sist oppdatert: 2011-02-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 188 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i Stortingets forretningsorden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-10 18:20:50.420j 10. feb 2011 romertallene I og II. Ja 100% (90/90) 0% (0/90) 47% (79/169)