Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 49143

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 65 S (2010-2011), Innst. 285 S (2010-2011)

Beskrivelse: Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:48:48.967j 5. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag 1-5 fra FrP Ja 78% (74/95) 22% (21/95) 44% (74/169)
2011-04-05 23:48:48.967n 5. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag 1-5 fra FrP Nei 22% (21/95) 78% (74/95) 44% (74/169)