Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49142

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 64 L (2010-2011), Innst. 286 L (2010-2011), Lovvedtak 48 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:47:34.417j 5. apr 2011 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og Sp. Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:47:58.933j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding, romertall I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
2011-04-05 23:48:07.433j 5. apr 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)