Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49093

Sist oppdatert: 2011-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 S (2010-2011), Innst. 248 S (2010-2011)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 80 Løding - Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-14 21:17:03.617j 14. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag nr. 1 fra FrP Ja 76% (78/103) 24% (25/103) 39% (66/169)
2011-04-14 21:17:03.617n 14. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag nr. 1 fra FrP Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)