Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49013

Sist oppdatert: 2011-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:64 S (2010-2011), Innst. 272 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Øyvind Korsberg om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-14 21:18:38.470n 14. apr 2011 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av FrP. Nei 25% (26/102) 75% (76/102) 40% (67/169)
2011-04-14 21:19:07.933j 14. apr 2011 Romertall I. Ja 58% (59/102) 42% (43/102) 40% (67/169)
2011-04-14 21:19:44.880j 14. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall II og forslag nr. 1 fra A, SV og Sp Ja 50% (52/103) 50% (51/103) 39% (66/169)
2011-04-14 21:19:44.880n 14. apr 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall II og forslag nr. 1 fra A, SV og Sp Nei 50% (51/103) 50% (52/103) 39% (66/169)