Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49012

Sist oppdatert: 2011-02-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 S (2010-2011), Innst. 205 S (2010-2011)

Beskrivelse: Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-02-22 20:06:42.057j 22. feb 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)