Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49011

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 60 S (2010-2011), Innst. 229 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 17. desember 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:35:35.260j 5. apr 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)