Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49010

Sist oppdatert: 2011-04-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 62 S (2010-2011), Innst. 290 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-05 23:34:51.580j 5. apr 2011 Romertallene I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)